Piesza Pielgrzymka Głogowska

Aktualności

#1 Myśli prymasa Stefana Wyszyńskiego

Wszystkich tych, którzy pragną wziąć udział w tegorocznej, 40. Pieszej Pielgrzymce zachęcamy do rozpoczęcia przygotowania duchowego. Pomocą w tych przygotowaniach niech będą publikowane za pośrednictwem mediów pielgrzymkowych cytaty z wypowiedzi kard. Stefana Wyszyńskiego, którego beatyfikacje mieliśmy przeżywać w tym roku. Oto pierwszy z nich:

„Może człowiekowi wydawać się niekiedy, że wszystko w nim zamarło, że znikąd żadnej nadziei i pomocy – nawet Bóg milczy – a jednak i w takim momencie jest przy nas Maryja. Ona stoi nie tylko pod krzyżem Chrystusa, ale pod krzyżem każdego z nas. Jest naszą Nadzieją jedyną.”

Kard. Stefan Wyszyński, Druga kromka chleba, Poznań-Warszawa 1977.