Piesza Pielgrzymka Głogowska

40. PPG,  Aktualności

#10 MYŚLI PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

“Mądry, kto zrozumie błogosławione chwile cierpienia i męki, kto widzi w nich łaskę, która wypracowuje duszę, jak chleb w dzieży.”

Kard. Stefan Wyszyński, Kromka Chleba