Piesza Pielgrzymka Głogowska

Aktualności

#14 Myśli Prymasa Stefana Wyszyńskiego

„Gdy widzimy, co ludzie wyprawiają z Kościołem, z Chrystusem żyjącym w Eucharystii, ze Mszą Świętą, Ewangelią, Krzyżem, mówimy, że Bóg był bardzo odważny, powierzając to wszystko ludziom”

Kard. Stefan Wyszyński, Kromka Chleba