Piesza Pielgrzymka Głogowska

Aktualności

#15 Myśli Prymasa Stefana Wyszyńskiego

„Ludzie sprowadzają istotę grzechu do nieposłuszeństwa, tymczasem istota grzechu polega na dopuszczeniu wątpliwości wobec Boga – czy jest On nieskończoną Prawdą, Miłością, Dobrocią i Mądrością”

Kard. Stefan Wyszyński, Kromka Chleba