Piesza Pielgrzymka Głogowska

Aktualności

#19 Myśli Prymasa Stefana Wyszyńskiego

„Świątynia jest jakby chlebną dzieżą, w której zaczyn Boży przenika i przerabia to, co w życiu naszym zbyt ludzkie – aby Bożym się stawało.”

Kard. Stefan Wyszyński, Kromka Chleba