Piesza Pielgrzymka Głogowska

40. PPG,  Aktualności

#2 MYŚLI PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

Kontynuujemy nasze duchowe przygotowanie do 40. PPG wraz z Prymasem Tysiąclecia. Oto kolejna myśl, którą warto przemyśleć: 

“Niekiedy może się wydawać, że nadzieja zawodzi… Ale choć nieraz trzeba długo czekać na skuteczność naszych modlitw, nie wolno wątpić. Trzeba wierzyć, ufać i cierpliwie się modlić. Modlitwa serc udręczonych jest zawsze skuteczna i owocna.”

Kard. Stefan Wyszyński, Druga kromka chleba, Poznań-Warszawa 1977.