Piesza Pielgrzymka Głogowska

Aktualności

#20 Myśli Prymasa Stefana Wyszyńskiego

„Gdyby człowiek był czymś nieważnym, skromnym i małym, bez znaczenia na pewni Bóg nie podejmowałby tak niezwykłych „wysiłków”, aby go ratować, zbawiać i żywić swoim Ciałem.”

Kard. Stefan Wyszyński, Kromka Chleba