Piesza Pielgrzymka Głogowska

Aktualności

#23 Myśli Prymasa Stefana Wyszyńskiego

“Królestwo Boże to miłość, życzliwość i dobroć, to ustępowanie miejsca drugiemu, działanie zawsze na jego korzyść, to stąpanie “na palcach” wokół bliźniego; to panowanie przez pokorę, służąc na kolanach przy stopach naszych braci”

Kard. Stefan Wyszyński, Kromka Chleba