Piesza Pielgrzymka Głogowska

Aktualności

#24 Myśli Prymasa Stefana Wyszyńskiego

„Choćby upadły wszystkie królestwa, mocarstwa i potęgi tej ziemi, jedno tylko królestwo Chrystusowe na pewno się utrzyma, bo jest wyrazem największych tęsknot i pragnień ludzkości.”

Kard. Stefan Wyszyński, Kromka Chleba