Piesza Pielgrzymka Głogowska

Aktualności

#27 Myśli Prymasa Stefana Wyszyńskiego

„Złorzeczy się ciągle pijaństwo, chuligaństwo i różne inne bezeceństwa, a za mało mówi się o grzechach niewiary i nieufności wobec Boga, choć to jest istotne źródło wszystkich nieszczęść”

Kard. Stefan Wyszyński, Kromka Chleba