Piesza Pielgrzymka Głogowska

Aktualności

#3 Myśli prymasa Stefana Wyszyńskiego

Kolejne słowa Prymasa Tysiąclecia w ramach przygotowani do 40. PPG. Tym razem rozważajmy sprawy naszej Ojczyzny, szczególnie w tak ważnym dniu jak Wybory Prezydenckie. 

„Nienawiścią nie obronimy naszej Ojczyzny, a musimy jej przecież bronić. Brońmy jej więc miłością! Naprzód między sobą, aby nie podnieść przeciw nikomu ręki w Ojczyźnie, w której ongiś bili nas najeźdźcy. Nie możemy ich naśladować. Nie możemy sami siebie poniewierać i bić. Polacy już dość byli bici przez obcych, niechże więc nauczą się czegoś z tych bolesnych doświadczeń. Trzeba spróbować innej drogi porozumienia – przez miłość, która sprawi, że cały świat, patrząc na nas, będzie mówił: „Oto, jak oni się miłują”.

Kard. Stefan Wyszyński, Słowa wypowiedziane w Niepokalanowie, 1969 r.