Piesza Pielgrzymka Głogowska

Aktualności

#30 Myśli Prymasa Stefana Wyszyńskiego

„Jak trawy trzymają lotne piaski, aby ich burze nie przewiały; tak naród musi się trzymać całą duszą i całym sercem ziemi ojczystej; wiązać się z nią i nie dając wydziedziczyć zabezpieczać swą wolność i miejsce na mapie”

Kard. Stefan Wyszyński, Kromka Chleba