Piesza Pielgrzymka Głogowska

Aktualności

#4 Myśli prymasa Stefana Wyszyńskiego

Kolejne myśl kard. Wyszyńskiego godna rozważenia w ramach przygotowania do pielgrzymki

„Istotowo człowiek człowiekowi jest równy, jest bowiem dzieckiem Bożym, dziełem Ojca Niebieskiego. Każdy człowiek – w todze profesorskiej czy na ławie akademickiej, na trybunale sędziego, czy w celi więziennej, architekt czy rzemieślnik, dyrektor czy rębacz węgla, mąż dojrzały czy niemowlę – wszyscy w obliczu Boga mają istotowo tę samą wartość. Jest to podstawa naszego szacunku dla każdego człowieka.”

Kard. Stefan Wyszyński, Druga kromka chleba, Poznań-Warszawa 1977.