Piesza Pielgrzymka Głogowska

40. Piesza Pielgrzymka Głogowska – 2020