Piesza Pielgrzymka Głogowska

40. PPG,  Aktualności

#5 MYŚLI PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

“Wszystko ma swój sens w krzyżu. Dlatego nie ma Kościoła bez krzyża: nie ma ofiary, uświęcenia i służby – bez krzyża. Nie ma trwania i zwycięstwa – bez krzyża. Każdy, kto zwycięża, zwycięża w krzyżu.”

Kard. Stefan Wyszyński, Druga kromka chleba, Poznań-Warszawa 1977.