Piesza Pielgrzymka Głogowska

Aktualności

#6 Myśli Prymasa Stefana Wyszyńskiego

„Nie wystarczy radować się silną wiarą, trzeba zabiegać o rozumną wiarę. Nie dam sobie zasiać wątpliwości – to wiele. Umiem się obronić przeciwko pokusie – to bardzo wiele. Umiem innych pouczyć o wierze – to doskonała miara, do której nas prowadzi Duch Święty na modlitwie.”

Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski