Piesza Pielgrzymka Głogowska

Aktualności

#8 Myśli prymasa Stefana Wyszyńskiego

„Nie wystarczy posiąść Boga dla siebie. Kto żyje Bogiem samolubnie, nie żyje Nim w pełni. By dobrze przeżywać Boga trzeba zawsze pamiętać o tym, że jest to Ojciec „nasz”, a nie tylko Ojciec „mój”.”

Kard. Stefan Wyszyński, Kromka Chleba