Piesza Pielgrzymka Głogowska

40. PPG,  Aktualności

#9 MYŚLI PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

“Może już nie śmiesz oczu podnieść wzwyż, jak syn marnotrawny – zawsze jeszcze wtedy znajduje się dla ciebie w Kościele Bożym szata godowa i pierścień na palec.”

Kard. Stefan Wyszyński, Kromka Chleba