Piesza Pielgrzymka Głogowska

41. PPG,  Aktualności

Bóg Zapłać!

Tegoroczne pielgrzymowanie dobiegło końca. Nie możemy jednak zapomnieć o tych dzięki, którym ta pielgrzymka mogła się odbyć.

  • Przede wszystkim dziękuję wszystkim pielgrzymom, którzy zdecydowali się uczestniczyć w tegorocznej pielgrzymce. Daliście wielkie świadectwo wiary, nadziei i miłości.
  • Dziękuję kapłanom: ks. Wojciechowi Przyborowskiemu, ks. Pawłowi Patrzylasowi, o. Aleksandrowi Ćwikowi oraz dk. Rafałowi Zbrożkowi za posługę podczas tegorocznej pielgrzymki.
  • Dziękuję również obsłudze pielgrzymki: s. Beacie Tórz, br. Sebastianowi Jaworskiemu, br. Witoldowi Kucharskiemu, br. Piotrowi Klonowskiemu oraz br. Jakubowi Wawrzyniakowi
  • Podziękowania należą się również służbie medycznej: s. Marzenie Kłos, s. Małgorzacie Fedorczak, br. Zygmuntowi Michalewiczowi i br. Leszkowi Kuzdżałowi.
  • Dziękują także kuchni pielgrzymkowej, w której pracowali: s. Aurelia Brończak, s. Celina Twór, br. Leszek Kozłowski oraz br. Tadeusz Machowski.
  • Dziękuję naszym porządkowym: br. Sebastianowi Jaworskiem, br. Krzysztofowi Górowskiemu, br. Krzysztofowi Fryczyńskiemu, br. Mateuszowi Dziadurze oraz br. Kamilowi Żabskiemu.
  • Podziękowania kieruję również do naszej grupy muzycznej. Dziękuję: s. Dorocie Jacieczko-Szewczyk, s. Annie Jacieczko, s. Barbarze Jacieczko, s. Gabrieli Szczerbińskiej, s. Weronice Buksie, s. Alice Lipiński, s. Jagodzie Margas, br. Kacprowi Filipek, br. Szymonowi Ptak.
  • Z całego serca dziękuję również Duchowym Pielgrzymom. Dziękuję za wsparcie modlitewne, którym nas obdarzyliście, dzięki niemu mogliśmy spokojnie wędrować do Tronu Matki.
  • Dziękuję również Przyjaciołom naszej pielgrzymki, Darczyńcom i Sympatykom, dzięki wam możemy spokojnie wędrować, będą spokojni o sprawy materialne.

Wszystkim z serca dziękuję i mam nadzieję, że w przyszłym roku ponownie spotkamy się na pielgrzymim szlaku!

Bóg Zapłać!

Pragnę także przeprosić, w imieniu przewoźnika, wszystkich pielgrzymów, którzy wracali do domu autokarem. Jest mi strasznie przykro z zaistniałej sytuacji.

ks. kan. Leszek Okpisz
kierownik 41. Pieszej Pielgrzymki Głogowskiej