Piesza Pielgrzymka Głogowska

Kontakt

Piesza Pielgrzymka Głogowska
Serby, ul. Główna 80A
e-mail: pielgrzymka.glogow@gmail.com

Kierownik Pielgrzymki
ks. Leszek Okpisz
tel.: 609 471 022
e-mail: kierownikppg@gmail.com