Piesza Pielgrzymka Głogowska

41. PPG,  Aktualności

Niezbędnik 2021 – Dzień 10.

10. Dzień Pielgrzymki – 11 sierpnia (Środa)
Przystajń -> Wręczyca Wielka
Wspomnienie św. Klary, dziewicy

Plan dnia:

  1. 07:00 – Pobudka
  2. 07:30 – Śniadanie
  3. 08:00 – Wyjazd autokarów
  4. 08:30 – Przystajń -> 4 km -> 09:45 – Panki
  5. 10:00 – Msza Święta w kościele pw. Świętej Rodziny w Pankach
  6. 12:00 – Panki -> 6 km -> 13:30 – Truskolasy (obiad)
  7. 13:30 – Nabożeństwo pokutne w kościele pw. św. Mikołaja w Truskolasach
  8. 15:30 – Truskolasy -> 7 km -> 17:00 – Wręczyca Wielka
  9. Przejazd autokarem na nocleg

Nocleg w Szkole w Radłowie

Myśl kard. Stefana Wyszyńskiego

„Męstwo nie polega na noszeniu broni, bo męstwo nie trzyma się żelaza, tylko serca.”

Kard. Stefan Wyszyński, Kromka chleba, Wydawnictwo Soli Deo, Warszawa 2005

Patron dnia:

Św. Klara urodziła się w zamożnej rodzinie w Asyżu. W 1212 roku przyjęła habit zakonny z rąk św. Franciszka i założyła pierwszy żeński klasztor według jego reguły przy kościele św. Damiana w Asyżu. Pomimo umartwień, surowości zakonnej i licznych cierpień, które ją trapiły przez 27 lat, do końca życia zachowała pogodę ducha. Umarła 11 sierpnia 1253 roku

Czytania liturgiczne:

Pierwsze czytanie (Pwt 34, 1-12)
Śmierć Mojżesza

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa

Ze stepów Moabu Mojżesz wszedł na górę Nebo, na szczyt Pisga, naprzeciw Jerycha. Pan zaś pokazał mu całą ziemię Gilead aż po Dan, całą – Neftalego, ziemię Efraima i Manassesa, całą krainę Judy aż po Morze Zachodnie, Negeb, okolicę doliny koło Jerycha, miasta palm, aż do Soaru.
Rzekł Pan do niego: «Oto kraj, który poprzysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi tymi słowami: Dam go twemu potomstwu. Pozwoliłem ci zobaczyć go własnymi oczami, lecz tam nie wejdziesz».
Tam, w krainie Moabu, według postanowienia Pana, umarł Mojżesz, sługa Pański. I pochowano go w dolinie krainy Moabu naprzeciw Bet-Peor, a nikt nie zna jego grobu aż po dziś dzień. W chwili śmierci miał Mojżesz sto dwadzieścia lat, a wzrok jego nie był przyćmiony i siły go nie opuściły. Izraelici opłakiwali Mojżesza na stepach Moabu przez trzydzieści dni. Potem skończyły się dni żałoby po Mojżeszu.
Jozue, syn Nuna, pełen był ducha mądrości, gdyż Mojżesz położył na niego ręce. Izraelici słuchali go i czynili, jak im Pan rozkazał przez Mojżesza.
Nie powstał więcej w Izraelu prorok podobny do Mojżesza, który by poznał Pana twarzą w twarz, ani równy we wszystkich znakach i cudach, które polecił mu Pan czynić w ziemi egipskiej wobec faraona, wszystkich sług jego i całego jego kraju; ani równy mocą ręki i całą wielką grozą, jaką wywołał Mojżesz na oczach całego Izraela.

Psalm (Ps 66 (65), 1b-3a. 5 i 8. 16-17 (R.: por. 20a i 9a))

Błogosławiony Bóg, co daje życie

Z radością sławcie Boga, wszystkie ziemie, *
opiewajcie chwałę Jego imienia,
cześć Mu wspaniałą oddajcie. *
Powiedzcie Bogu: «Jak zadziwiające są Twe dzieła!»

Błogosławiony Bóg, co daje życie

Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga, *
zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi!
Błogosławcie, ludy, naszemu Bogu *
i rozgłaszajcie Jego chwałę.

Błogosławiony Bóg, co daje życie

Przyjdźcie i słuchajcie mnie wszyscy, †
którzy boicie się Boga, *
opowiem, co uczynił mej duszy.
Do Niego wołałem moimi ustami, *
chwaliłem Go moim językiem.

Błogosławiony Bóg, co daje życie

Aklamacja (Por. 2 Kor 5, 19)

Alleluja, alleluja, alleluja

W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą,
nam zaś przekazał słowo jednania.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 18, 15-20)
Braterskie upomnienie

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik.
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie.
Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».