Piesza Pielgrzymka Głogowska

41. PPG,  Aktualności

Niezbędnik 2021 – Dzień 9.

9. Dzień Pielgrzymki – 10 sierpnia (Wtorek)
Gorzów Śląski -> Przystajń
Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

Plan dnia:

  1. 05:30 – Pobudka
  2. 06:00 – Śniadanie
  3. 06:30 – Gorzów Śląski -> 5 km -> 07:30 – Jastrzygowice
  4. 08:15 – Jastrzygowice -> 4 km -> 09:15 – Kościeliska
  5. 10:00 – Kościeliska -> 8 km -> 12:00 – Radłów (obiad)
  6. 13:30 – Radłów -> 7 km -> 15:00 – Bodzanowice
  7. 15:00 – Msza Święta w kościele pw. Narodzenia NMP w Bodzanowicach
  8. 16:30 – Bodzanowice -> 7 km -> 18:00 – Przystajń
  9. Przejazd autokarem na nocleg

Nocleg w Szkole w Radłowie

Myśl kard. Stefana Wyszyńskiego

„Bóg ma prawo wymagać od nas wszystkiego i trzeba to dać z miłością i spokojem.”

Kard. Stefan Wyszyński, Druga kromka chleba, Poznań-Warszawa 1977

Patron dnia:

Św. Wawrzyniec był diakonem Kościoła rzymskiego za czasów papieża Sykstusa II. Był zarządcą dóbr kościelnych i opiekunem ubogich. Podczas prześladowania za cesarza Waleriana , przewidując swój koniec, rozdał majątek kościelny ubogim. W kilka dni po śmierci papieża Sykstusa prefekt Rzymu zażądał wydania skarbu kościelnego. Wawrzyniec zgromadził ubogich i odpowiedział: „Oto są prawdziwe skarby Kościoła”. Według legendy został umęczony na rozpalonej kracie 10 sierpnia 258 roku. Imię świętego Wawrzyńca wymienia się w Kanonie rzymskim.

Czytania liturgiczne:

Pierwsze czytanie (Mdr 3, 1-9)
Bóg przyjął ich jak całopalną ofiarę

Czytanie z Księgi Mądrości

Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności.
Po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę.
W dzień nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na wieki.
Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą przy Nim trwali: łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych.

Psalm (Ps 112, 1-2. 5-6. 7-8. 9 (R.: por. 9a))

Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich

Błogosławiony człowiek, który boi się Pana *
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, *
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.

Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich

Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza *
i swymi sprawami zarządza uczciwie.
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje *
i pozostanie w wiecznej pamięci.

Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich

Nie przelęknie się złej nowiny, *
jego mocne serce zaufało Panu.
Jego wierne serce lękać się nie będzie *
i spojrzy z wysoka na swych przeciwników.

Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich

Rozdaje i obdarza ubogich, *
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze,
wywyższona z chwałą *
będzie jego potęgą.

Mąż sprawiedliwy obdarza ubogich

Aklamacja (J 12, 26)

Alleluja, alleluja, alleluja

Kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną,
a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (J 12, 24-26)
Ziarno, które obumrze, przynosi plon obfity

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.
Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.
A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec».