Piesza Pielgrzymka Głogowska

42. PPG,  Aktualności

Niezbędnik 2022 – Dzień 2.

2. Dzień Pielgrzymki – 03 sierpnia (Środa)
Tymowa -> Wołów

Dzień Powszedni

Plan dnia:

  1. 06:00 – Pobudka
  2. 06:30 – Śniadanie
  3. 07:00 – Tymowa -> 7 km -> 08:30 – Ścinawa
  4. 08:30 – Msza Święta w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Ścinawie.
  5. 10:30 – Ścinawa -> 8 km -> 12:00 Tarchalice (obiad)
  6. 13:00 – Tarchalice -> 7 km – 14:30 – Rudno
  7. 15:15 – Rudno -> 8 km -> 17:00 – Wołów
  8. 20:00 – Wieczorne czuwanie modlitewne w kościele pw. św. Karola Boromeusza w Wołowie

Nocleg w Hali OSiR w Wołowie (ul. Panieńska 4a).

Czytania liturgiczne:

Pierwsze czytanie (Jr 31, 1-7)
Bóg karze szemranie przeciw Mojżeszowi

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

«W owych czasach – mówi Pan – będę Bogiem dla wszystkich pokoleń Izraela, one zaś będą moim narodem».

Tak mówi Pan: «Znajdzie łaskę na pustyni naród, co wyszedł cało spod miecza; Izrael pójdzie do miejsca swego odpoczynku. Pan się mu ukaże z daleka: Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też podtrzymywałem dla ciebie łaskawość. Znowu cię zbuduję i będziesz odbudowana, Dziewico-Izraelu! Przyozdobisz się znów swymi bębenkami i zaczniesz tańce pełne wesela. Będziesz znów sadzić winnice na wzgórzach Samarii; uprawiający będą sadzić i zbierać. Nadejdzie bowiem dzień, kiedy strażnicy znów zawołają na wzgórzach Efraima: Wstańcie, wstąpmy na Syjon, do Pana, Boga naszego!»

Tak bowiem mówi Pan: «Wykrzykujcie radośnie na cześć Jakuba, weselcie się pierwszym wśród narodów! Głoście, wychwalajcie i mówcie: Pan wybawił swój lud, Resztę Izraela!»

Psalm (Jr 31, 10. 11-12b. 13 (R.: por. 10d))

Pan nas obroni, tak jak pasterz owce

Słuchajcie, narody, słowa Pańskiego, * 
głoście je na wyspach odległych i mówcie: 
«Ten, który rozproszył Izraela, znów go zgromadzi * 
i będzie nad nim czuwał jak pasterz nad swym stadem».

Pan nas obroni, tak jak pasterz owce

Pan bowiem uwolni Jakuba, * 
wybawi go z ręki silniejszego od niego. 
Przyjdą z weselem na szczyt Syjonu * 
i rozradują się błogosławieństwem Pana.

Pan nas obroni, tak jak pasterz owce

Wtedy dziewica rozweseli się w tańcu * 
i młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami. 
Zamienię bowiem ich smutek w radość, * 
pocieszę ich i rozweselę po ich troskach.

Pan nas obroni, tak jak pasterz owce

Aklamacja (Por. Łk 7, 16)

Alleluja, alleluja, alleluja

Wielki prorok powstał między nami 
i Bóg nawiedził lud swój.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 15, 21-28)
Wiara niewiasty kananejskiej

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem.

Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: «Odpraw ją, bo krzyczy za nami».

Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela».

A ona przyszła, padła Mu do nóg i prosiła: «Panie, dopomóż mi».

On jednak odparł: «Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom».

A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów».

Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!» Od tej chwili jej córka była zdrowa.