Piesza Pielgrzymka Głogowska

42. PPG,  Aktualności

Niezbędnik 2022 – Dzień 4.

4. Dzień Pielgrzymki – 05 sierpnia (Piątek)
Trzebnica – > Dobroszyce

Dzień powszedni

Plan dnia:

  1. 06:45 – Pobudka
  2. 07:15 – Śniadanie
  3. 08:00 – Msza Święta w Sanktuarium św. Jadwigi
  4. 09:30 – Trzebnica -> 7 km -> 10:45 – Głuchów Górny
  5. 11:30 – Głuchów Górny -> 10 km -> 12:45 – Węgrów
  6. 13:15 – Węgrów -> 5,5 km -> 14:30 – Siekierowice (obiad)
  7. 15:45 – Siekierowice -> 6 km -> 17:00 – Dobroszyce
  8. 20:00 – Wieczorne czuwanie modlitewne w kościele pw. św. Jadwigi

Nocleg w Szkole Podstawowej im. Ireny Sendlerowej (ul. Parkowa 5).

Czytania liturgiczne:

Pierwsze czytanie (Na 2, 1. 3; 3, 1-3. 6-7)
Biada miastu krwawemu!

Czytanie z Księgi proroka Nahuma

Oto na górach kroki dobrego zwiastuna, co ogłasza pokój. Święć, Judo, swe uroczystości, wypełniaj swe śluby, bo nie przejdzie już więcej po tobie nikczemnik, całkowicie został zgładzony.

Bo przywraca Pan świetność Jakuba, jak i świetność Izraela, ponieważ łupieżcy ich splądrowali i wyniszczyli ich latorośle.

Biada miastu krwawemu! Całe kłamliwe i grabieży pełne, a nie ustaje rabunek. Trzask biczów i turkot kół, i konie galopujące, i szybko jadące rydwany. Jeźdźcy szturmujący i połysk mieczy, i lśnienie oszczepów. I mnóstwo poległych, i moc trupów, i martwych ciał bez liku, tak że o zwłoki ich się potykają.

«I rzucę na ciebie obrzydliwości, i zelżę ciebie, i uczynię z ciebie widowisko». I każdy, kto cię ujrzy, oddali się od ciebie, i zawoła: «Spustoszona Niniwa!»

Któż ulituje się nad nią? Gdzie mam szukać pocieszycieli dla ciebie?

Psalm (Pwt 32, 35c-36b. 39abcd. 41 (R.: 39c))

Ja, Pan, zabijam i Ja sam ożywiam

Nadchodzi bowiem dzień klęski, * 
los ich gotowy, już blisko. 
Bo Pan swój naród obroni, * 
litość okaże swym sługom.

Ja, Pan, zabijam i Ja sam ożywiam

Patrzcie teraz, że Ja jestem, Ja jeden, * 
i nie ma obok Mnie żadnego boga. 
Ja zabijam i Ja sam ożywiam, * 
Ja ranię i Ja sam uzdrawiam.

Ja, Pan, zabijam i Ja sam ożywiam

Gdy miecz błyszczący wyostrzę * 
i wyrok wykona ma ręka, 
na swoich wrogach się pomszczę, * 
odpłacę tym, którzy Mnie nienawidzą.

Ja, Pan, zabijam i Ja sam ożywiam

Aklamacja (Mt 5, 10)

Alleluja, alleluja, alleluja

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, 
albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 16, 24-28)
Konieczność wyrzeczenia

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?

Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę, powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w królestwie swoim».