Piesza Pielgrzymka Głogowska

42. PPG,  Aktualności

Niezbędnik 2022 – Dzień 7.

7. Dzień Pielgrzymki – 08 sierpnia (Poniedziałek)
Namysłów -> Wołczyn
Wspomnienie św. Dominika, prezbitera

Plan dnia:

  1. 05:45 – pobudka
  2. 06:15 – śniadanie
  3. 06:45 – Namysłów -> 4 km -> 07:45 – Kamienna
  4. 08:15 – Kamienna – > 7 km -> 09:45 – Strzelce
  5. 10:00 – Msza Święta w kościele pw. Narodzenia NMP i św. Marcina w Strzelcach
  6. 11:45 – Strzelce -> 5 km -> 12:45 – Domaszowice
  7. 13:15 – Domaszowice -> 4 km – 14:00 – Duczów Mały (Obiad)
  8. 15:00 – Duczów Mały -> 4 km – 14:45 – Wierzbica Górna
  9. 16:15 – Wierzbica Górna -> 8 km -> 18:00 – Wołczyn
  10. 20:00 – Wieczorne czuwanie modlitewne w kościele pw. św. Teresy w Wołczynie

Nocleg w Hali Widowiskowo-Sportowej (ul. Sienkiewicza 4a)

Patron dnia:

Św. Dominik urodził się w 1170 roku w Calaruega w Hiszpanii. Został kapłanem i kanonikiem w Osma. Wysłany przez papieża Innocentego III do południowej Francji, dotkniętej herezją albigensów, zrozumiał, że do zwalczenia herezji potrzeba misjonarzy głęboko wykształconych i żyjących w ewangelicznym ubóstwie. W tym celu założył w Tuluzie Zakon Kaznodziejski oparty na regule św. Augustyna. Zakon, zatwierdzony w 1216 roku przez papieża Honoriusza III, przyczynił się wraz z franciszkanami do odrodzenia średniowiecznego Kościoła. W ciągu ostatnich 5 lat przed śmiercią św. Dominik pracował jako kaznodzieja we Francji, Hiszpanii i Italii. Umarł w Bolonii 6 sierpnia 1221 roku i tam spoczywa.

Czytania liturgiczne:

Pierwsze czytanie (Ez 1, 2-5. 24-28c)
Widzenie chwały Boga

Czytanie z Księgi proroka Ezechiela

Piątego dnia miesiąca czwartego – rok to był piąty od uprowadzenia do niewoli króla Jojakina – Pan skierował słowo do kapłana Ezechiela, syna Buziego, w ziemi Chaldejczyków nad rzeką Kebar; była tam nad nim ręka Pańska.

Patrzyłem, a oto wiatr gwałtowny nadszedł od północy, wielki obłok i ogień płonący oraz blask dokoła niego, a z jego środka promieniowało coś jakby połysk stopu złota ze srebrem, ze środka ognia. Pośrodku było coś podobnego do czterech Istot żyjących. Oto ich wygląd: miały one postać człowieka.

Gdy szły, słyszałem poszum ich skrzydeł jak szum wielkich wód, jak głos Wszechmogącego, odgłos ogłuszający jak zgiełk obozu żołnierskiego; natomiast gdy stały, skrzydła miały opuszczone. Nad sklepieniem, które było nad ich głowami, rozlegał się głos.

Ponad sklepieniem, które znajdowało się nad ich głowami, było coś, co wyglądało jak szafir, a miało kształt tronu, a na nim jakby zarys postaci człowieka. Następnie widziałem coś jakby połysk stopu złota ze srebrem, który wyglądał jak ogień wokół niego. Ku górze od tego, co wyglądało jak biodra, i w dół od tego, co wyglądało jak biodra, widziałem coś, co wyglądem przypominało ogień, a wokół niego roztaczał się blask. Jak pojawienie się tęczy na obłokach w dzień deszczowy, tak przedstawiał się ów blask dokoła.

Taki był widok tego, co było podobne do chwały Pańskiej. Oglądałem ją. Następnie padłem na twarz.

Psalm (Ps 148, 1b-2. 11-12. 13-14c)

Niebo i ziemia pełne chwały Twojej 
Albo: Alleluja

Chwalcie Pana z niebios, * 
chwalcie Go na wysokościach. 
Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie, * 
chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy.

Niebo i ziemia pełne chwały Twojej 
Albo: Alleluja

Królowie ziemscy i wszystkie narody, * 
władcy i wszyscy sędziowie tej ziemi, 
młodzieńcy i dziewczęta, * 
starcy i dzieci.

Niebo i ziemia pełne chwały Twojej 
Albo: Alleluja

Niech imię Pana wychwalają, † 
bo tylko Jego imię jest wzniosłe. * 
Majestat Jego ponad ziemią i niebem. 
On pomnaża potęgę swego ludu. † 
Oto pieśń pochwalna wszystkich Jego świętych, * 
synów Izraela, ludu, który jest Mu bliski.

Niebo i ziemia pełne chwały Twojej 
Albo: Alleluja

Aklamacja (Por. 2 Tes 2, 14)

Alleluja, alleluja, alleluja

Bóg wezwał nas przez Ewangelię, 
abyśmy dostąpili chwały Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Alleluja, alleluja, alleluja

Ewangelia (Mt 17, 22-27)
Podatek na świątynię

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Gdy Jezus przebywał w Galilei z uczniami, rzekł do nich: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie». I bardzo się zasmucili.

Gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy didrachmy z zapytaniem: «Wasz Nauczyciel nie płaci didrachmy?» Odpowiedział: «Tak».

Gdy wszedł do domu, Jezus uprzedził go, mówiąc: «Szymonie, jak ci się zdaje: Od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów swoich czy od obcych?»

Gdy Piotr powiedział: «Od obcych», Jezus mu rzekł: «A zatem synowie są wolni. Żebyśmy jednak nie dali im powodu do zgorszenia, idź nad jezioro i zarzuć wędkę. Weź pierwszą złowioną rybę, a gdy otworzysz jej pyszczek, znajdziesz statera. Weź go i daj im za Mnie i za siebie».