Piesza Pielgrzymka Głogowska

40. PPG,  Aktualności

Podziękowanie

Dobiegła już końca 40. Piesza Pielgrzymka Głogowska. Nadszedł więc czas na podziękowań.

  • Przede wszystkim dziękujemy wszystkim Pielgrzymom, którzy wyruszyli na pątniczy szlak. To właśnie Wy tworzycie tą pielgrzymkę.;
  • Podziękowania należą się także wszystkim osobom funkcyjnym: sekretariatowi; kierowcy, porządkowym, opiece medycznej. To dzięki wam możemy bezpiecznie pielgrzymować;
  • Jesteśmy wdzięczni także naszym Darczyńcom, Dobrodziejom i Przyjaciołom. To dzięki waszej pomocy i wsparciu nasze dzieło cały czas działa i może się rozwijać.
  • Dziękujemy także Duchowym Pielgrzymom, bez których modlitwy to wszystko by się nie udało.

Niebawem poinformuje także o spotkaniu popielgrzymkowym, na które serdecznie zapraszamy!

Kierownik Pieszej Pielgrzymki Głogowskiej
ks. Leszek Okpisz