Piesza Pielgrzymka Głogowska

Informacje

Regulamin

Regulamin obowiązujący na Pieszej Pielgrzymce Głogowskiej. Akceptacja i przestrzeganie poniższego regulaminu jest obowiązkowa dla każdego uczestnika.

 1. Identyfikator jest dokumentem stwierdzającym tożsamość Pielgrzyma i uprawniającym do uczestnictwa w Pieszej Pielgrzymce. Należy go nosić w widocznym miejscu. Identyfikator uprawnia do korzystania z wszelkich świadczeń pielgrzymkowych (posiłek, nocleg, przebywanie w grupie, transport bagażu, opieki medycznej).
 2. Obowiązuje posłuszeństwo wobec Kierownictwa Pielgrzymki, księży przewodników, służb pielgrzymkowych.
 3. Pielgrzymka ma charakter pokutny dlatego:
 4. zakazuje się palenia papierosów, picia alkoholu oraz odłączania się od grupy w czasie marszu,
 5. zakazuje się wspólnego nocowania kobiet i mężczyzn w jednym pomieszczeniu,
 6. obowiązuje bezwzględnie skromny strój,
 7. Pielgrzym zobowiązany jest do udziału we wszystkich punktach programu każdego dnia Pielgrzymki (obowiązkowy jest udział we Mszy św.).
 8. Obowiązuje zakaz kąpieli w jakichkolwiek zbiornikach wodnych np. baseny, stawy, itp.
 9. Idziemy razem jako wspólnota, rodzina pielgrzymkowa – to wiele znaczy!
  To nic tylko uświęcone tradycją zwroty: BRACIE, SIOSTRO w stosunku do wszystkich uczestników Pielgrzymki, ale to jeszcze bardziej klimat, jaki tworzymy wokół siebie: życzliwość, ogromna kultura bycia, wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza słabszych czy starszych; wykorzystanie wszelkich posiadanych talentów i możliwości (np. muzycznych, medycznych, technicznych); włączenie się w służby i dyżury (noszenie tub, bagaży dla dobra grupy czy całej Pielgrzymki).
 10. Gdybyś stracił siły, poczuł się słabo lub otarł nogi podczas marszu, powiedz o tym najpierw komuś, kto idzie obok ciebie i poproś o pomoc! W razie potrzeby zejdź ze swoim opiekunem na prawą stronę drogi i przywołaj pielęgniarkę lub lekarza. Jednak w miarę możliwości korzystaj z pomocy Służby Medycznej na postojach, najlepiej po dotarciu na nocleg. Punkty pomocy medycznej są w każdej grupie.