Piesza Pielgrzymka Głogowska

2012.09.22 – Spotkanie popielgrzymkowe – Grupa Zielona