Piesza Pielgrzymka Głogowska

2012.09.09 – Spotkanie popielgrzymkowe – Grupa Niebieska